• VÄLKOMMEN till Skaradjäknarnas förening

  • Minneshögtid för Uno Bohman

    Lördag den 20 september kl 14.00 i Djäkneskolans aula.

    - Mer information

Skara

Skara-avdelningen.
Ordförande Per-Åke Sahlberg

Mer information

Göteborg

Göteborgsavdelningen
Ordförande Peter Hasselström

Mer information

Stockholm

Stockholmsavdelningen
Ordförande Birgit Hallerfors

Mer information

Om Skaradjäknarna

För dem som tagit studentexamen på Skara högre allmänna läroverk /Katedralskolan står Skaradjäknarnas förening öppen.

Föreningen, som grundades 1916, har ca 2000 medelmmar. Skaradjäknarna har avdelningar med aktiviteter på fyra olika orter: Stockholm, Göteborg och Skara.

Syftet med Skaradjäknarns förening är att bevara och stärka känsln av samhörighet med dem som genom åren gått igenom en gymnasieutbildning i Skara. Beteckning djäkne används numera främst av elever vid traditionsbärande gymnasier som Katedralskolorna i Skara och Uppsala.

 

 

Tidningen Skaradjäknen

Vår tidning Skaradjäknen kommer ut två gånger per år - vår och höst.

Mer information

Vår grupp på Facebook

Gå gärna in på vår Facebooksida

Mer information